• +90 342 317 18 26

Sosyoloji Bilim Dalı, insanın toplumsal yaşamından kaynaklanan yapı, süreçler ve sorunlar hakkında bilimsel araştırmalar yapmayı ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sosyoloji Bölümü lisans programını başarı ile bitirenler ‘sosyolog’ unvanıyla mezun olup, farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma olanakları bulabilmektedirler.

 

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1996 yılında kuruldu. Bölümde 5 anabilim dalı mevcuttur. Bunlar; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Değişme ve Yapı, Kurumlar Sosyolojisi ve Sosyometri'dir. Bölümümüzde 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Sosyoloji Bölümü’nde hedeflenilen araştırma düzeyi için gerekli araştırma ortamını ve kültürünü yaratmak; eğitim ve araştırmada grup oluşturmak için stratejiler geliştirmek; bu çerçevede ulusal ve uluslararası işbirliğine gitmek amaçlanmaktadır. Öğrencilere sosyolojik tartışma ve “hayal gücüne” hakim olma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Bölüm mezunları sosyolog unvanını alırlar. Mezunlar devlet ve özel sektörde çok sayıda iş olanaklarına sahiptir. Tüm bu hedeflere bir adım daha yaklaşabilmek için 2019 yılında sosyoloji bölümü eğitim dilini İngilizce olarak değiştirmiştir. Şu anda %100 İngilizce lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci kabul etmektedir.

 

Bölümümüzde Çiftanadal ve Yandal imkanları bulunmaktadır. Bu hususta daha fazla bilgi için Dr. Öğr. Üyesi Şenay LEYLA KUZU ve Arş. Gör. Ümran AÇIKGÖZ'e başvurulabilir.