• +90 342 317 18 26

YIL

YAZAR

BAŞLIK

DANIŞMAN

2020

Büşra Sinem Karadağ

Bir kurumun monografisi Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Doç. Dr. Yücel Karadaş

2020

Halid Zewdu Feleke

Gaziantep'te Sub Saharan Afrika öğrencileri: Ekonomik ve kültürel zorluklar

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla Kuzu

2020

Mina Abubaker Ahmed

Etiyopya, Harari Bölge Devletinde kamu kuruluşlarında çalışan kadınların cinsiyet deneyimleri

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Soyudoğan

2020

Ümran Açıkgöz

Gaziantep'te öğretmenlerin gözünden yerli ve Suriyeli ilişkilerinde önyargılar ve toplumsal mesafe

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Soyudoğan

2019

Mehmet Dolaş

Suriyeli sığınmacıların yerel toplumla kültürel uyum pratikleri: Şanlıurfa örneği

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Soyudoğan

2019

Rıdvan Öner

Küreselleşme, popüler kültür ve İslami adaptasyon: İslami müzik ve zikrin dönüşümü

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Soyudoğan

2019

Rohat Tüzün

Doğu Anadolu bölgesinde kadının değişen sosyal konumu: Muş Varto örneği

Doç. Dr. Yücel Karadaş

2019

Nure Arslan

Devrim sonrası Iran sinemasında aile ve evlilik

Doç. Dr. Yücel Karadaş

2019

Vedat Tosun

Antalya'da geçici işçilik: Tarım, inşaat ve turizmde sosyal ağlar

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

2019

Fatma Emir Ağdemir

Suriyeli mültecilerin hayatta kalma stratejileri: Viranşehir örneği

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla Kuzu

2019

Abdalla Rasul Ababakr

Modernleşme ve değer değişimi: Mr. Erbil örneği

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Soyudoğan

2019

Mehmet Hakan Dolma

Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan işçilerin mekânsal habitusu

Doç. Dr. Sinan Tankut Gülhan

2019

Turgay Taş

Gaziantep'te esnaflar ve kamusal alan

Doç. Dr. Yücel Karadaş

2019

Mustafa Yaşargün

Erkeklik söylemleri ve ötekileştirilenlerin gündelik pratikleri

Doç. Dr. Sinan Tankut Gülhan

2019

Fatih Mehmet Aydın

Madunun sesi ve temsili: Kavramsal ve teorik değerlendirmeler

Doç. Dr. Sinan Tankut Gülhan

2018

Dilan Kuş

Sosyo-ekonomik düzey ve kadına yönelik şiddet: Gaziantep İli örneği

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

2018

Zübeyde Gamze Birgin

Sahte hayatlar: Bir kültür endüstrisi ürünü olarak televizyon dizileri

Doç. Dr. Muharrem Açıkgöz

2018

Hasan Sever

Yaşlılıkta bir yaşam aranjmanı olarak tek başına yaşamak: Gaziantep'te yaşlanmak

Doç. Dr. Yücel Karadaş

2018

Meltem Kerimoğlu

İslami evlilik sitelerinde sosyalleşme ve benliğin sunumu

Prof. Dr. Meltem Karadağ

2018

Hülya Açar

Savaş ve ataerkil şiddet: Yezidi kadınların şengal saldırısı deneyimleri

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Soyudoğan

2017

Hilal Sevlü

Suriyeli göçmen kadınların gündelik hayat deneyimleri ve kentte var olma mücadeleleri: Gaziantep örneği

Prof. Dr. Meltem Karadağ

2016

Recep Baydemir

Anıt ve heykellerin ideolojik mesajları ve toplumsal algılar: Diyarbakır örneği

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Soyudoğan

2015

Hatice Yıldız Levent

Toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklik; Gaziantep örneği

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla Kuzu

2014

Yusuf Ekinci

Müslüman, proleter, muhalif: Türkiye'de Anti-Kapitalist Müslümanlar

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

2012

Ayşen Utanır

İhsan Oktay Anar'ın romanlarında erkekler ve erkeklik imgesi

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

2012

Oya Kılıç

Toplumsal değişme sürecinde kentleşme ve göç olgusu üzerine bir araştırma: Gaziantep örneği

Doç. Dr. Özkan Yıldız

2011

Behçet Batur

Sosyal devlet bağlamında sosyal politika ve projelerin sosyolojik bir incelemesi

Doç. Dr. Özkan Yıldız